Mgr. Mária Synáková

Psychológia a neziskový sektor | Bratislava, Slovensko

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pracuje v neziskovom sektore.
Popri tom je aktívnou autorkou v niekoľkých mediálnych tituloch, v ktorých sa zaoberá širokým spektrom tém od psychológie po životný štýl a podnikanie.

Viac na LINKEDIN profile.